Gundivós: a responsabilidade dun oficio ancestral entre mans

Reportaxe por Canle Ribeira Sacra